Tømrermester

Erik Therkildsen

Børkop Skovvej 105

7080 Børkop
Telefon 75 86 75 85

Vinteren stoppede det videre arbejde med suleladens østlige side.

 

Så bliver der tid til at arbejde med Gammelgaards hjemmeside indtil foråret 2010, hvor hele facaden skal have den store omgang.

På gensyn til våren
 

Udskiftning af fodrem

Denne fodrem blev i 1865 lagt på syldsten, der nu ligger under jorden.

 

I de forgangne 145 år har terrænet hævet sig 10 - 15 cm.

Der skal bortgraves jord, så 10 cm af syldstenene er fri af jorden og der skal skabes et fald bort fra huset.

 

Det er store mængder jord der skal fjernes, så moderne maskinkraft er en velsignelse.

Trykket tages af stolpeenderne ved indvendigt at løfte bjælkerne med donkraft.

 

De nederste tavl tages ud og stenene rensen til genbrug.

Det nye stykke tømmer lægges, så der kan afmærkes, hvor stolpeenderne skal bortskæres og der afmærkes hvor taphullerne skal udstemmes i den nye fodrem.

 

Der stemmes slidser i stolperne og der stemmes taphuller i remmen.

Den nye fodrem er lagt på plads, der er isat "snydetappe" og der er fastgjort med nagler.

 

Der bliver nu banket beton ind mellem syldstenene og fodremmen, der nok ikke skal udskiftes før omkring år 2155. Den nye ejer kan så se på denne hjemmeside, hvordan det gøres.

Nu forestår opmuring med de rensede flensborgsten, som er kommet her til Vestfyn fra Nordtyskland som ballast på skibene, der hentede sukker i Assens.

 

Efter opmuring pudses med kalkmørtel og der afsluttes med kalkning, først et par gange med kalkvand derefter et par gange med kalk og afsluttet med kalkvand.

Kalvehave 4, Husby, 5592 Ejby
Lav din egen hjemmeside med mono.net