Målet med renovering af staldbygningerne er at gøre dem anvendelige til andet end opbevaring af gamle markredskaber og havemøbler. Derfor blev Kulturarvsstyrelsen anmodet om tilladelse til at fjerne betongulvet for at erstatte det med et lerstampet gulv.

 

Tilladelsen blev givet og mandskab og materiel blev rekvireret og der blev fundet en fin løsning på bortskaffelsen af 22 kubikmeter betonbrokker og lecasten, da en af naboerne netop havde fået tilladelse til at anlægge en kørevej til sin hestefold.

 

Brødrene Hansen (Troels 11 år, Søren 13 år og hans skolekammerat Emil samt Rasmus 15 år) gav tilbud på ophugning og bortskaffels af gulvet. Hjælpemidler var en bobcat, trykhammer,mejsler og mukketer og arbejdet sto på i to weekender.

 

Nu forestår etablering af et stampet lergulv.

Brændstoffet var pizza og utallige liter Coca Cola.

 

 

Mange spørger om, hvad et 110 kvadratmeter stort rum i en staldbygning, kan bruges til?

Læser af dette opfordres til at fremsætte forslag i gæstebogen.

 
Kalvehave 4, Husby, 5592 Ejby
Lav din egen hjemmeside med mono.net