BYFO

Bygnings Frednings Foreningen BYFO er en forening for private ejere af fredede bygninger i Danmark.

BYFO rådgiver og bistår medlemmerne i faglige spørgsmål herunder lovgivningsmæssige, kulturhistoriske og arkitektoniske forhold.

Få flere informationer på BYFO´s hjemmeside www.byfo.dk

Foreningen Straatag

Foreningen Straatag formål er som almennyttig forening at virke for bevaring og videreudvikling af den danske stråtækte bygningskultur.

 

 

Som medlemmer kan optages ejere af stråtækte bygninger samt enkeltpersoner og foreninger, sammenslutninger og virksomheder med interesse for dansk stråtækt bygningskultur.

 

Foreningen har omkring 1.200 medlemmer, der fire gange om året modtager foreningens blad "STRAATAG".

 

Flere informationer findes på:   www.foreningen-straatag.dk

Bygningskultur Danmark

Bygningskultur Danmark er en paraplyorganisation for 31 foreninger, brancher, fonde og instutioner, der arbejder for dansk bygningskultur.

 

Få flere informationer på: www.bygningskultur.dk

Landskabsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur

Landsforeningen er en paraplyorganisation for omkring 100 lokale foreninger, der arbejder for at bevare og udvikle vores kulturarv.

 

Få flere informationer på:   www.bygningskultur.dk

Kalvehave 4, Husby, 5592 Ejby
Lav din egen hjemmeside med mono.net