Kulturstyrelsen

Det er Kulturstyrelsen, der administrerer de fredede bygninger i Danmark og det er Kulturstyrelsen, der skal godkende alle ændringer på fredede bygninger.

Som ejer af en fredet bygning kan man trække de faktiske driftsomkostninger til bygningernes vedligeholdelse fra i skat.

Kulturstyrelsen kan yde økonomisk støtte til restaureringsarbejder på fredede bygninger.

Få yderligere informationer på Kulturstyrelsens hjemmeside. www.kulturarv.dk
Kalvehave 4, Husby, 5592 Ejby
Lav din egen hjemmeside med mono.net