Ejerforhold

Fæstevæsenet blev i slutningen af Middelalderen den almindeligste ejerform i dansk landbrug. Fæstegårde kunne være ejet af godsejere, af kongen eller af kirken.

 

Gammelgaard var ejet at Grevskabet Wedellsborg.

 

Afhængig af landbrugets størrelse havde fæstebønderne forskellige titler:

 

Gårdfæstere med

3 - 11 tønder hartkorn.

 

Fæsteboelsmænd med

under 3 tønder hartkorn.

 

Fæstehusmænd med

helt små brug.

 

En fæster var en landmand, der havde fæstebrev på en fæstegård. Hvis fæsteren overholdt betingelserne i fæstebrevet, kunne jordejeren ikke opsige fæsteforholdet i bondens og i hans enkes levetid.

 

En fæstegård blev ofte overtaget af en søn eller en svigersøn af den tidligerer ejer. Godsejeren kunne dog give gården til en fremmed.

 

Tidligere ejere

 

1986 Tove Heide og Preben Peyk Jensen

 

1972 Else og Eiler (Buster) Lambrethsen

 

1964 Gårdejer Solveig og Hans Henning Kristiansen

 

1963 Lejet af Wedellsborg til bolig for forstkandidater

 

1959 Forpagter Kaj Pedersen

 

1929 Gårdejer Esther og Rasmus Jørgen Pedersen

 

1917 Gårdejer Søren Nielsen

 

1904 Gårdfæster Søren Nielsen

 

1851 Gårdfæster Niels Madsen - Taarup

 

1808 Gårdfæster Søren Pedersen - Hjerup

 

1772 Gårdfæster Jørgen Jeppesen - Haare

 

1754 Gårdfæster Gammel Hans Andersen

 

1719 Gårdfæster Niels Zachariasen

 

Ved Hans Andersen stopper sporet efter tidligere ejere af Gammelgaard, idet der på dette tidspunkt figurerer to personer med navnet Hans Andersen. Den ene Hans Andersen overtager en gård i Huusbye efter Niels Zachariasen og den anden overtager efter Jørgen Willemsen og vi ved ikke, hvilke af de to gårde, der var Gammelgaard.
 

Dette skal nærmere arkivstudier afsløre.
 

Ikke alene var der to Hans Andersen, de blev begge kaldt Gamle Hans Andersen selv om der var stor aldersforskel. Efter yderligere arkivarbejde, kan der nu med sikkerhed udpeges forgængeren til Gamle Hans Andersen, nemlig Niels Zachariasen.

 
Kalvehave 4, Husby, 5592 Ejby
Lav din egen hjemmeside med mono.net