Af udskiftningskortet opmålt i 1786 fremgår at der var 20 gårdfæstere og 15 husmandsfæstere i Huusbye Ejerlaug. Herudover var der Sønder Aabye Præstegårds Jorde, Skole Jorden samt Degneboligens Jord.

Alle Gaarde var på:

6 Tønder Hartkonn
0 Skæpper
0 Fjerdingskar
0 Album

Alle Huuse var på:
3 Tønder Hartkorn
0 Skæpper
0 Fjerdingskar
0 Album


I dag er der tre landbrug i drift i det tidligere Huusbye Bye. 
Kalvehave i Husby. Vestlig del af Husby.
Grevskabet Wedellsborgs Gaardmænd og Huusmænd i 1786
Gårdnummer                  Gaardmænd
 1.                         Rasmus Jensen
 2.                         Hans Pedersen
 3.                         Lars Larsen
 4.                         Peder Sørensen
 5.                         Jørgen Ibsen
 6.                         Niels Nielsen
 7.                         Henrich Jensen
 8.                         Søren Christensen
 9.                         Peder Møller
 10.                         Niels Jensen
 11.                         Niels Ibsen
 12.                         Hans Andersen
 13.                         Chresten Nielsen
 14.                         Christian Pedersen
 15.                         Chresten Andersen
 16.                         Søren Pedersen
 17.                         Peder Jensen
 18.                         Jørgen Hansen
 19.                         Hans Hansen
 20.                         Jens Hansen
Bogstav                         Husmænd
 • a                      Jørgen Bødkjær
 • b                      Mads Fiskiær
 • c                       Jørgen Aamand
 • d                      Nicolai Skrædder
 • e                      Mads Bertelsen
 • f                       Niels Snekker
 • g                       Anders Bødkiær
 • h                       Ole Larsen
 • i                        Peder Grøn
 • k                       Jeppe Smed
 • l                        Frans Skomager
 • m                      Christen Hansen
 • n                       Hans Jørgensen
 • o                       Christen Pedersen
 • p                       Knud Friis
Huus Jorder her på Kortet såvel Gaarde og Huuse findes betegnet med disse nummere.
Kalvehave 4, Husby, 5592 Ejby
Lav din egen hjemmeside med mono.net