Her skal historien om Gammelgaard i Huusbye By, Huusbye Sogn, Vends Herred fortælles. Historien skal fortælles på baggrund af indsamlede data fra tilgængelige arkiver og arbejdet hermed vil fortsætte indtil hele historien er fortalt.

 

Vi har ejet Gammelgaard siden d. 1. januar 1986, hvor vi påbegyndte restaureringen af gården, der blev fredet i 1989.

 

Takket være fredningen, der giver mulighed for tilskudsordninger til større fornyelsesprojekter, har vi været i stand til omfattende restaurering af gårdens fire længer.Stald- og sulelængen er i økonomisk samarbejde med Kulturstyrelsen og danske fonde, restaureret og tilbageført til oprindelig tilstand.Indhegningen omkring Gammelgaard er blevet fjernet, så den nu ses tydeligere fra vejen.
Håndværkere har foretaget Gammelgaards istandsættelser og forberedt længerne til lokale kulturaktiviteter.
Bindingsværk og tavl er nu færdige udvendigt.
 

 

Luftfoto: Preben Peyk 1987

Luftfoto: Torben Lindegaard 2007

Luftfoto: Torben Lindegaard 2015

Luftfoto: Torben Lindegaard 2015

Kalvehave 4, Husby, 5592 Ejby
Lav din egen hjemmeside med mono.net